Hướng dẫn viết một bài luận (Assignment) cơ bản

Hướng dẫn viết một bài luận (Assignment) cơ bản
5 (100%) 1 vote

Bên cạnh thuyết trình và bài tập nhóm, viết luận là một trong những tiêu chí hàng đầu để đánh giá chất lượng học tập của học sinh, sinh viên cho từng kì học. Tùy theo quy chế của trường và ngành học mà giáo viên đưa ra các yêu cầu riêng của bài luận nhằm hợp thức hóa môn học cũng như đánh giá đúng và đủ năng lực cũng như khả năng tìm hiểu ngôn ngữ của học viên.

I. Assignment là gì?

Assignment – trong Tiếng Việt có thể hiểu là bài tập về nhà , đây là một công việc mà giáo viên thường giao cho sinh viên, học sinh nghiên cứu và thực hiện sau giờ học chính khóa.

Assignment có thể tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau như: essay, coursework, schoolwork, homework assignment, lab report, Personal Statement…

Hướng dẫn viết một bài luận (Assignment) cơ bản
Hướng dẫn viết một bài luận (Assignment) cơ bản

II. Cấu trúc và cách viết một bài luận cơ bản

Vấn đề quan trọng đầu tiên để có một bài luận tốt là xác định được ý tưởng và vốn từ vựng phù hơp với đề tài có sẵn trong khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, việc nghĩ ra phần nội dung trọn vẹn cho bài viết là điều không hề dễ dàng, vì vậy trước hết cần định hướng với một số từ then chốt có liên quan đến đề tài, thường gọi là key words, sau đó chọn lọc, giới hạn ở một vài từ và tiến hành triển khai ý từ những từ then chốt đó. Đây là bước cực kỳ quan trọng trước khi bắt đầu viết một bài luận.

Một bài luận càng có logic chặt chẽ thì tính thuyết phục càng cao. Để làm được điều này, người viết phải thiết lập chính xác 3 bước: Mở bài, Thân bài và Kết luận.

1. Phần mở bài

Phần mở bài trong bài luận đóng vai trò đặc biệt quan trọng, đây là phần cung cấp nội dung chủ đạo sẽ được phân tích và phát triển trong phần thân bài. Phần mở bài phải đảm bảo được 2 yếu tố: câu khái quát đề tài và câu luận đề.

Câu khái quát đề tài:

Mục đích của câu khái quát là giới thiệu chung về đề tài sắp được triển khai và thu hút sự chú ý của người đọc.
Cách tốt nhất để viết câu khái quát là tận dụng từ vựng và câu trong đề tài cho sẵn để viết lại bằng cấu trúc khác.

Câu luận đề:

Đây là phần quan trọng nhất trong bài luận, cần phải nêu rõ quan điểm của mình, đồng thời đưa ra những lý do chung nhất cho quan điểm đó trong câu luận đề này. Câu luận đề thường được đặt ở cuối phần mở bài.

Ví dụ: “Nowadays, more and more foreign companies invest in Vietnam. As an employer, I think it brings a lot of benefit”.

2. Phần thân bài

Phần này bao gồm nhiều đoạn văn, mỗi đoạn văn bắt đầu bằng một câu chủ đề và sau đó là những câu hỗ trợ cho nội dung được trình bày trong câu chủ đề và ví dụ minh họa cho nội dung đó.

Câu chủ đề:

Câu chủ đề thường là câu đầu tiên trong mỗi đoạn, có vai trò trình bày cụ thể luận điểm trong câu luận đề, nó thường được viết bằng cách đưa ra định nghĩa. Có thể sử dụng các từ mở đoạn phổ biến như: Firstly, Second, Thirth…

Các câu hỗ trợ cho câu chủ đề:

Câu hỗ trợ là các câu giải thích, làm rõ thêm cho ý kiến được trình bày trong câu chủ đề.

Ví dụ minh họa cụ thể (nếu có)

Với yêu cầu này, ngoài việc trình bày lý do, nên đưa ra những ví dụ cụ thể để minh họa cho ý kiến của mình nhằm làm sáng tỏ và cụ thể hơn vấn đề đang được bàn luận, đồng thời tăng thêm tính thuyết phục cho người đọc.

Ví dụ:

Firstly, the more companies, the more opportunities. An employer have more chances to decide what company what field to work for. The unemployment rate would be decrese.

Second, the salary range will be competitive. One companies have to compete to many others company. The higher salary thay pay, the more talented employee they can gather.

Fininaly, Vietnamese employee have a chance to learn a lot from foreign working style. Almost every international companies have more professional working enviroment and bussiness manner than Vietnamese firm.

3. Kết luận

Là phần tóm tắt lại những nội dung chính vừa được phân tích trong phần thân bài. Phần kết luận nên bao gồm một câu kết (concluding sentence).

– Tóm tắt nội dung chính:

Trình bày tóm tắt lại những ý chính đã được đề cập trong phần thân bài, đặc biệt là trong câu luận đề.

– Câu kết:

Đây là câu báo hiệu cho biết người viết sắp kết thúc bài luận. Câu kết phải thể hiện được và khẳng định lại quan điểm của người viết đối với đề tài đã phân tích.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *