Hướng dẫn viết một bài luận (Assignment) cơ bản

Hướng dẫn viết một bài luận (Assignment) cơ bản
5 (100%) 1 vote

Bên cạnh thuyết trình và bài tập nhóm, viết luận là một trong những tiêu chí hàng đầu để đánh giá chất lượng học tập của học sinh, sinh viên cho từng kì học. Tùy theo quy chế của trường và ngành học mà giáo viên đưa ra các yêu cầu riêng của bài luận nhằm hợp thức hóa môn học cũng như đánh giá đúng và đủ năng lực cũng như khả năng tìm hiểu ngôn ngữ của học viên.

Continue reading “Hướng dẫn viết một bài luận (Assignment) cơ bản” »